Asistencia v  stomatológii
Asistencia v  stomatológii
Asistencia v  stomatológii

Asistencia v stomatológii

Aké úkony vykonáva asistencia v stomatológii, čo všetko táto práca obnáša a aké ošetrenie považujú za najzaujímavejšie? To všetko a ešte omnoho viac sa dozviete v nasledujúcom článku od našej zdravotnej sestry Mgr. Jany Zjarovej. 

Asistencia v stomatológii zahŕňa všestrannú pomoc zubnému lekárovi pri jednotlivých výkonoch. V našom DENTALCENTER to začína uvítaním pacienta pri vstupnej prehliadke a pokračuje asistenciou stomatológovi pri jednotlivých úkonoch, napr. záchovnej stomatológii, estetických, protetických či chirurgických výkonoch.

Pred každým výkonom, je úlohou asistenta/sestry kontrola a príprava jednotlivých pomôcok a inštrumentária, ktoré budú potrebné pri konkrétnom výkone. Nevyhnutnosťou je vhodne zvolená pozícia asistenta, kedy má na dosah ruky jednotlivé pomôcky a podľa pokynov ich podáva lekárovi. Ošetrenie pacienta tak prebieha plynule a bez stresu.


Čo považuje asistent/sestra za najzaujímavejšie ošetrenie?

Za najzaujímavejšie ošetrenia možno považovať protetické práce tzn. príprava chrupu pre nasadanie snímateľných zubných náhrad, koruniek, či celých mostíkov.

Príprava chrupu spočíva v obrúsení  korunky do požadovaného stavu. Za ten čas má asistent/sestra na starosti odsávačku a permanentne odsáva sliny z ústnej dutiny, pre lepšiu viditeľnosť, aby obrúsenie koruniek bolo dôkladné. Následne sa robia odtlačky zubov, ktoré sa posielajú zubným technikom pre vyhotovenie nového chrupu. Vymiešanie odtlačkovej hmoty je úlohou asistenta. Pri tejto práci je dôležitá rýchlosť, nakoľko pri dlhšom miešaní hrozí, že odtlačok nebude dostatočne kvalitný a bude potrebné ho opakovať. Odtlačenie hmoty má už na starosti zubný lekár a asistent podáva jednotlivé pomôcky podľa pokynov. V tejto fáze sa pracuje podľa možností čo najrýchlejšie, preto treba byť obozretný a všetky pomôcky mať vopred nachystané.

Na obrúsené zuby nasadzujeme dočasné korunky, ktoré na mieste vyrobí stomatológ. Pacient tak z nášho centra neodchádza s obrúsenými zubami, ale s funkčným chrupom. Po 10-14 dňoch pacient prichádza znova na fixáciu koruniek. Zubný lekár odstráni dočasné korunky a očistí zuby. Na takto pripravené zuby je možné fixovať trvalé korunky. Na fixáciu používame špeciálne dentálne cementy. Úlohou asistenta je dôkladné a hlavne rýchle vymiešanie cementu, pretože pri dlhšom miešaní cement tuhne a jeho zlá konzistencia by mohla negatívne ovplyvniť priebeh fixácie koruniek. Po správnom zafixovaní a následnom stuhnutí materiálu, stomatológ odstráni zvyšky cementu a pacient od nás odchádza s novým chrupom.


Práca zubného asistenta/sestry nezahŕňa len asistenciu stomatológovi

Jeho nie menej dôležitou úlohou je zabezpečiť hygienický štandard na pracovisku. Po každom ošetrení pacienta je úlohou sestry mechanická očista a dezinfekcia stomatologického kresla a jeho okolia, dekontaminácia použitých stomatologických inštrumentov a pomôcok tzn. ich očistenie a ponor v dezinfekčnom roztoku v stanovenom čase. Na konci dňa po ošetrení posledného pacienta, je potrebná celková očista zubnej ambulancie.

Asistent/sestra zabezpečuje očistenie všetkých povrchov, preplach odsávacích hadíc a filtrov a ich následnú dezinfekciu, sušenie všetkých použitých inštrumentov a následne ich balenie do špeciálnych sáčkov, ktoré sú určené na sterilizáciu. Ambulancia sa ešte pripraví pre prvého ranného pacienta, a tým sa pre nás pracovný deň v DENTALCENTER končí.


Zanechajte odkaz

MENU

BLOG

cancel

Zanechajte odkaz

späť